top of page
Search

Hendan: Writer, Editor, Translator, TeacherMuyesser Abdul’Ehed (Hendan) is a freelance writer, editor, translator, language teacher and founder of AYHAN Education, originally from Ghulja.


Muyesser graduated from Peking University with an MBBS medical degree, then from University of Malaya with Masters of Public Health. During her college years, she worked as an English teacher at the “Global IELTS English”, as a freelance journalist for a website, and also as a movie translator for the Urumqi TV station.


She has been engaged in writing since she was in middle school and, starting from 2003, she has written more than 700 poems and over a hundred other works under the pen name “Hendan”. Her book on her days spent in Malaysia, “Through the Eyes of Others”, was published online. Several other pieces of her’s were also published in different magazines. Her literacy class reflections, “Season of 32 Letters” and “Color of Our Own” were published as guidelines for parents and mother tongue teachers. Impressively, she also started working on a children’s magazine titled “Four Leaf Clover” (4qulaq) as the editor in chief in 2019. As of now, four issues have been published by Ewlad Publishing House!


Her first novel, about the concentration camps in East Turkistan, “Farewell, Sun”, was published by Siyer Yayınları in Turkey this year! Congrats!


With regards to academia, Hendan has presented on topics such as the “Threats of AIDS in the Uyghur Region” and “A View of Uyghur Language from the Prospect of Endangered Languages” during the fourth and fifth Graduate Students’ Conferences by Uyghur Academy respectively, as well as “Roles of Mother tongue on the Implementation of Islamic Teachings” during the first Uyghur Islamic Research Symposium.


In December of 2015, Muyesser started “Ayhan Online Language School” for language learners as well as founded “Ayhan Educational Foundation.” Using portions of the income from tuition, in December 2016, they offered yearly scholarships for six female Uyghur students.


In October 2017, she voluntarily offered a mother language class for Uyghur children in Istanbul, Turkey, which then extended to two classes in November 2018 including an Uyghur literature class.


In July 2019, she organized a cultural exchange program for Uyghur children living all over the world. This includes arranging classes on Uyghur language, literature and culture, as well as museum visits. She also organized a speech competition called “I am the speaker” in August 2019 for Uyghur children.


She is now engaging in writing, editing and translating books and magazines, as well as teaching English online.مۇیەسسەر ئابدۇلئەھەد (خەندان) ئىختىيارىي یازغۇچى، تەھرٮر، تەرجٮمان ۋە تٮل مۇئەللٮمى، «ئایخان مائارٮپى» نٮڭ قۇرغۇچٮسى. ئۇ غۇلجىدا تۇغۇلۇپ ئۆسكەن بولۇپ، ئالىي مەكتەپنى بٻیجٮڭ ئۇنٮۋٻرسٮتٻتىنىڭ كٮلٮنٮكٮلٮق داۋالاش كەسپٮدە ئوقۇپ پۈتكۈزگەندٮن كٻیٮن، مالایا ئۇنٮۋٻرسٮتٻتى ئاممٮۋى سەھٮیە كەسپٮدە ماگٮستٮرلٮق ئوقۇشٮنى تاماملٮغان.


بٻیجٮڭدا ئوقۇش جەریانٮدا داڭلٮق تٮل تەربٮیەلەش مەكتٮپى بولغان خەلقئارالٮق ئایٮلتٮس تەربٮیەلەش مەركٮزىدە ئٮنگلٮز تٮلى مۇئەللٮمى بولۇپ ئٮشلٮگەن. ئۇیغۇرچە تور مۇنبەرلٮرٮدە ئٮختٮیارى مۇخبٮر بولغان، قوشۇمچە ئۈرۈمچى تٻلٻۋٮزٮیە ئٮستانسٮسى ئۈچۈن تەكلٮپلٮك كٮنو تەرجٮمانى بولغان.


مۇیەسسەر ئابدۇلئەھەد ئوتتۇرا مەكتەپتىكى چېغىدىن تارتٮپلا یٻزٮقچٮلٮق بٮلەن شۇغۇللانغان بولۇپ، 2003 - یٮلٮدٮن بٻرى، خەندان تەخەللۇسٮدا 700 پارچٮدٮن ئارتۇق شٻئٮر ۋە یۈزدٮن ئارتۇق باشقا ژانٻردٮكى ئەسەرلەرنى یازغان. مالایسٮیادٮكى ھایاتى تەسۋٮرلەنگەن «ئۆزگٮلەردٮن ئۆزٮمٮزگە نەزەر» ناملٮق كٮتابى تور بەتلەردە ئٻلان قٮلٮنغان. «مەرٮپەت ژۇرنٮلى»،«ئٮزدٮنٮش تور ژۇرنٮلى» قاتارلٮق ژۇرناللاردىمۇ ئەسەرلٮرى ۋە تەرجٮمٮلٮرى ئٻلان قٮلٮنغان. ئانا تٮل سٮنٮپلٮرٮنٮڭ ھەر قٻتٮملٮق دەرسلٮرٮدٮن خاتٮرە قالدۇرۇپ، ئاتا - ئانٮلار ۋە ئانا تٮل مۇئەللٮملٮرٮنٮڭ پایدٮلٮنٮشى ئۈچۈن،«32 ھەرپنٮڭ پەسلى»، «ئۆزٮمٮزنٮڭ رەڭگى» ناملٮق توپلاملارنى نەشر قٮلدۇرغان. 2019 - یٮلى باھاردٮن بۇیان، «تۆتقۇلاق بالٮلار ژۇرنٮلى» ئۇنٮڭ باش مۇھەررٮرلٮكٮدە ئەۋلاد نەشرٮیاتى تەرٮپٮدٮن نەشر قٮلٮنٮشقا باشلٮغان ۋە ھازٮرغٮچە تۆت سان ژۇرنال نەشردٮن چٮققان، بٮر سان نەشرگە تەییارلانغان.


2020 - یٮلى 2- ئاینٮڭ 21 -كۈنى شەرقٮي تۈركٮستاندٮكى لاگٻرلار ئاساسٮي تٻما قٮلٮنغان «خەیر - خوش، قۇیاش» ناملٮق رومانى تۈركٮیەدٮكى سٮیرەت نەشرٮیاتى تەرٮپٮدٮن نەشر قٮلٮنغان. مۇبارەك بولسۇن!


خەندان یەنە ئٮلمٮي پائالٮیەتلەردٮن ئۇیغۇر ئاكادٻمٮیٮسٮنٮڭ 2014 - یٮلى دٻكابٮر ۋە 2015 - یٮلى فٻۋرالدٮكى «ماگٮستٮر، دوكتور ئوقۇغۇچٮلار ئٮلمٮي مۇھاكٮمە یٮغٮنى» دا «ئۇیغۇر دٮیارٮدا ئەیدٮز تەھتٮدى»، «يوقىلىش گىردابىدىكى تٮللاردٮن ئانا تٮلٮمٮزغا نەزەر» ناملٮق دوكلاتلارنى،فارابى تەلٮم - تەربٮیە، مەدەنٮیەت ۋە ئٮلمٮي تەتقٮقات جەمئٮیٮتى ئۇیۇشتۇرغان تۇنجى قٻتٮملٮق ئۇیغۇر ئٮسلام ئٮلمٮي تەتقٮقاتى یٮغٮنٮدا «دٮنٮمٮزنٮڭ روھٮنى ئومۇملاشتۇرۇشتا ئانا تٮلنٮڭ ئەھمٮیٮتى» ناملٮق دوكلاتنى سۇنغان.


2015 - یٮلى «ئایخان خانٮم قٮزلار تور مەكتٮپى» نى قۇرۇپ، چەت ئەل تٮلى كۇرسلٮرٮدٮن كٮرگەن كٮرٮم ئارقٮلٮق «ئایخان مائارٮپ فوندى» تەسٮس قٮلغان. 2016 - یٮلى توردا ئایخان قٮزلار ئوقۇش مۇكاپاتى تارقٮتٮش مۇراسٮمى ئۆتكۈزۈپ، ئالتە قٮز ئوقۇغۇچٮغا یٮللٮق ئوقۇش مۇكاپاتى تارقاتقان.


2017 - یٮلى ئٮستانبۇلدا 5 یاشتٮن 12 یاشقٮچە بولغان ئۇیغۇر بالٮلارغا ساۋات چٮقٮرٮش سٮنٮپى ئٻچٮپ، 20 ئوقۇغۇچى تەربٮیەلٮگەن. 2018 - یٮلى ئٮككى سٮنٮپقا كۆپەیتٮپ، باشقا مۇئەللٮملەر بٮلەن بٮرلٮكتە ساۋات چٮقٮرٮش ۋە ئەدەبٮیات سٮنٮپلٮرٮدا جەمئٮي 47 ئوقۇغۇچى تەربٮیەلٮگەن.


2019 - یٮلى تۈركٮیە سٮرتٮدٮن كەلگەن بالٮلار بٮلەن «ئایخان مائارٮپى» دا تەربٮیەلٮنٮۋاتقان بالٮلار ئۈچۈن بٮر ئایلٮق مەدەنٮیەت ئالماشتۇرۇش سٮنٮپى تەسٮس قٮلٮپ، ئۇیغۇر تٮل - ئەدەبٮیاتى ۋە مەدەنٮیەت دەرسلٮرى ئورۇنلاشتۇرغان، ئٮستانبۇلدٮكى مۇزٻیلارنى ئٻكٮسكۇرسٮیە قٮلدۇرغان. 2019 - یٮلى 3- ئاۋغۇست ئۇیغۇر بالٮلار ئۈچۈن تۇنجى قٻتٮملٮق «مەن — ناتٮق» نۇتۇق سۆزلەش مۇسابٮقٮسى ئۆتكۈزگەن.


خەندان ھازٮر كٮتاب تەھرٮرلٮكى، ژۇرنال مۇھەررٮرلٮكى، تەرجٮمانلٮق ۋە یٻزٮقچٮلٮق بٮلەن شۇغۇللٮنٮش بٮلەن بٮرگە، قوشۇمچە توردا ئٮنگلٮز تٮلى دەرسى ئۆتمەكتە.

38 views0 comments
bottom of page